Vindpercentage

Bij 22,6% van onze bezoekers werd 1 of meerdere soa gevonden. Dit percentage ligt hoger dan voorgaande jaren. Dit omdat we, vanwege het coronavirus, nog strenger selecteerden op risicogroepen.

Het vindpercentage per kwartaal laat duidelijk het effect van de strengere triagering zien. In de eerste lockdown konden alleen de mensen met het hoogste risico op het spreekuur terecht. In het derde en vierde kwartaal is dit effect minder. Het spreekuur bleef toen toegankelijk doordat deze deels via videocontact en thuistesten is georganiseerd.

Het vindpercentage ligt bij de meeste risicogroepen hoger. Naar verwachting is dit het gevolg van de strengere triagering als gevolg van de coronamaatregelen. Zoals andere jaren is het vindpercentage bij mensen die gewaarschuwd zijn voor soa en bij mensen met klachten het hoogst. Het hoge vindpercentage bij de groepen ‘sekswerkers’ en ‘mensen van wie het opleidingsniveau onbekend is’ valt op. Hierbij is van belang om op te merken dat het bij beide groepen om lage aantallen gaat, waardoor veranderingen eerder opvallen. Daarnaast zijn binnen deze doelgroepen in het tweede en derde kwartaal alleen de mensen met het hoogste risico getest.

In de type soa die werd gevonden zien we een stijging bij Gonorroe en Syfilis. Binnen de hoog risicogroepen komen deze soa meer voor. Aangezien in 2020 deze risicogroepen een groter deel vormde van de geteste personen, kwamen in verhouding tot alle geteste personen deze soa dus ook meer voor.

Voeg toe aan selectie