Vindpercentage

Bij 19,7% van onze bezoekers werd 1 of meerdere soa gevonden. Onze regio heeft al jaren een hoger vindpercentage dan het landelijk gemiddelde. Dit wil niet zeggen dat het probleem groter is, maar dat er in verhouding tot de consulten meer soa wordt gevonden.

Zoals uit de figuren blijkt werden bij de mensen die gewaarschuwd zijn voor soa en bij mensen met klachten de meeste soa gevonden. Het vindpercentage onder de jongeren <25 jaar is ten opzichte van 2018 gelijk gebleven en onder MSM iets toegenomen. Bij de laag- en middenopgeleiden is het vindpercentage iets toegenomen. Ook onder de sekswerkers zien we een toename van het vindpercentage ten opzichte van 2018. Vanwege het lage aantal sekswerkers (97) kan dit veroorzaakt worden door (het gedrag) van enkelen. Chlamydia blijft de meest gevonden soa. 

 

Voeg toe aan selectie