Thermometer Seksuele Gezondheid

Hoe is het gesteld met de seksuele gezondheid in Gelderland-Midden?

In de jaarlijkse thermometer seksuele gezondheid geven wij u een cijfermatig overzicht van ons spreekuur seksuele gezondheid. U leest hier onder andere welke risicogroepen wij hebben gezien en wat het vindpercentage was. Klik hier door naar de thermometer.

 

Invloed van corona op huidige spreekuren

Als gevolg van de coronacrisis is het spreekuur seksuele gezondheid een aantal maanden minder open gesteld. Hierbij is het landelijke draaiboek gevolgd, waarin de beperkte in de centra seksuele gezondheid tijdens corona is beschreven. Mensen met klachten, behandelingen en vervolgconsulten voor MSM die PrEP gebruiken zijn doorgegaan. Het opstarten van de aanvullende seksuele gezondheidszorg gebeurt ook volgens het landelijk draaiboek. Vanaf juni worden spreekuren voor andere risicogroepen, zoals bijvoorbeeld gewaarschuwden, kwetsbare jongeren en intakes PrEP, weer opgestart. Dit gebeurt wel met aanpassingen. Zo zullen consulten waar mogelijk online plaatsvinden waardoor de duur van het fysieke contact wordt beperkt. Vanaf september zijn de spreekuren weer toegankelijk voor iedereen. Ook dan zijn de spreekuren nog met aanpassingen, zoals online consulten.

Door de landelijke intelligente lockdown heerst het beeld dat er minder (wisselende) seksuele contacten zijn geweest. Dit zou van invloed kunnen zijn op de verspreiding van soa. De komende maanden zal blijken of de cijfers van onze spreekuren dat ook bevestigen. 

Voeg toe aan selectie