Stimuleringsregeling Gezonde Relaties en Seksualiteit

Aandacht voor relaties en seksualiteit is al vanaf jonge leeftijd belangrijk. Zowel thuis als op school. Hierdoor krijgen kinderen en jongeren op tijd informatie over onderwerpen als gezonde relaties, veilig vrijen en zwangerschap. Ook durven zij vragen te stellen over onderwerpen zoals diversiteit, wensen en grenzen. Dit draagt bij aan een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling.

In 2020 is door het ministerie van VWS gestart met de stimuleringsregeling Gezonde Relaties en Seksualiteit. Per schoollocatie is een bedrag van maximaal 5.000 euro beschikbaar om het thema structureel te borgen, denk hierbij aan scholingen van (vak) docenten, lesmateriaal, ouderbijeenkomsten en inzet van theaterproducties. De scholen worden hierbij begeleid door de regionale GGD’en. Tot en met eind 2020 hebben in de regio Gelderland-Midden 36 scholen zich aangemeld en de regeling toegewezen gekregen, te weten: 

  • 14 V(S)O scholen
  • 4 (S)BO scholen
  • 18 MBO locaties

In totaal hebben er 3 rondes van aanmelding plaats gevonden tot en met eind 2020. De aanmelding van de scholen verschilt per ronde. In 2021 zijn de laatste twee rondes van deze regeling. Scholen kunnen zich vanaf oktober 2021 inschrijven voor de laatste ronde. 

Middels onze nieuwsbrief seksuele gezondheid wordenalle VO en MBO scholen in onze regio op de hoogte gebracht van deze regeling. Ook onze JGZ professionals wijzen scholen hier op. Door de regeling heeft de GGD de mogelijkheid om alle scholen die deze hebben toegewezen gekregen extra te ondersteunen. Wij geven advies over passende lesmaterialen en bieden deskundigheidsbevordering op het thema relaties en seksualiteit. Ook helpt de GGD een doorlopende leerlijn en een meerjarenbeleid op te stellen.

Voeg toe aan selectie