Risicogroepen

De publieke seksuele gezondheidszorg is aanvullend op de reguliere gezondheidszorg en wordt gefinancierd met publiek geld. Niet iedereen kan en mag de soapoli van de GGD’en bezoeken. De meeste mensen gaan naar hun huisarts en dan wordt de zorg gefinancierd vanuit de zorgverzekering. Alleen mensen die tot een door de overheid gedefinieerde risicogroep horen kunnen de spreekuren bij de GGD bezoeken.

 

 

Jongeren tot 25 jaar

Jongeren tot 25 jaar kunnen gebruik maken van ons spreekuur. Naast het testen op soa, kunnen zij ook diverse sense onderwerpen (zoals anticonceptie, pijn bij het vrijen, seksuele geaardheid) bespreken op het sense-spreekuur. Daarnaast bieden wij nog extra activiteiten aan om deze doelgroep te bereiken. GGD Gelderland-Midden richt zich hierbij zo veel mogelijk op de intermediairs van jongeren.

 

Training & advies

Professionals die veel met hen werken, zoals jongerenwerkers, docenten en medewerkers van jeugdinstellingen bieden wij extra ondersteuning. Wij geven trainingen over het praten over seksualiteit of in diverse methodieken. In 2019 hebben wij doktersassistenten in opleiding bijgeschoold op het gebied van soa, maar ook over het bespreekbaar maken van dit onderwerp met hun toekomstige cliënten. Daarnaast hebben wij docenten van diverse voortgezet onderwijs scholen een training gegeven over lesmethoden zoals Lang Leve de Liefde en Je Lijf Je Lief. Ten slotte hebben wij een training verzorgd speciaal voor jongerenwerkers. Zij werden hierin bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rondom seksuele gezondheid en hebben geoefend met materialen om seksualiteit bespreekbaar te maken met de jongeren. 

Wij geven deze organisaties ook advies en begeleiding om het onderwerp seksualiteit in te bedden in de organisatie. in 2019 hebben wij 19 organisaties hierover geadviseerd. Het merendeel van deze gesprekken heeft geleid tot concrete acties in de vorm van een training, gastlesen of acties door de organisatie zelf. 

 

Voorlichtingen aan de doelgroep

Om te helpen met het opstarten van seksuele voorlichting, of wanneer organisaties van een bepaald onderwerp niet voldoende kennis hebben, geven wij ook voorlichtingen aan de doelgroep zelf. In 2019 hebben wij hiermee ruim 400 jongeren bereikt. Wij zorgen altijd dat onze gastles onderdeel is of wordt van een bredere aanpak op het gebied van seksuele vorming. Daarnaast maken wij ook altijd gebruik van de website www.sense.info, om te zorgen dat de jongeren bekend raken met een betrouwbare online informatiebron. Ten slotte wordt de doelgroep jongeren ook steeds meer via online kanalen actief verwezen naar sense.info. 

 

Sekswerkers

De afdeling Seksuele Gezondheid probeert de sekswerkers (m/v) binnen de regio Gelderland Midden op verschillende manieren te bereiken. De sekswerkers zijn welkom op de reguliere spreekuren, maar ze worden ook bereikt door outreach consulten en internet veldwerk. Tijdens de outreach consulten gaan de verpleegkundigen naar de verschillende sekslocaties om ter plekke de sekswerkers te vaccineren tegen Hepatitis B, te testen op soa en te informeren en te adviseren. Binnen de regio Gelderland Midden bieden ook veel sekswerkers online hun diensten aan. Deze sekswerkers zijn veelal alleen via internet veldwerk te bereiken. De verpleegkundige reageert op de advertenties waarin de sekswerkers hun diensten aanbieden door ze sms-berichten of email-berichten te sturen. M.b.v. deze berichten worden de sekswerkers uitgenodigd om een afspraak voor een soa test of een Hepatitis B vaccinatie te maken. Op jaarbasis worden er circa 400 berichten verstuurd.  Er is contact met externe partijen zoals politie of Moviera, om cliënten met een hoog risico profiel op een laagdrempelige manier een consult te kennen aanbieden.

 

Mensen die seksueel geweld hebben meegemaakt

Het meemaken van seksueel geweld heeft ingrijpende gevolgen. Het merendeel ervaart psychische, seksuele of relationele problemen. Wanneer iemand seksueel geweld heeft mee gemaakt, is het belangrijk dat deze persoon zo snel mogelijk hulp krijgt. Daarom is er een landelijk dekkend netwerk van Centra Seksueel Geweld. In onze regio is dat, sinds januari 2018 het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Gelderland-Zuid en – Midden.

Het CSG biedt dag en nacht hulp aan iedereen die kort geleden (korter dan 8 dagen) een aanranding of verkrachting heeft mee gemaakt. Alle hulp wordt onder één dak geboden. Medische hulp voor bijvoorbeeld verwondingen of op het gebied van een mogelijke soa of zwangerschap. Uitleg over het al dan niet doen van aangifte en het veilig stellen van bewijsmateriaal. Alles gaat in overleg met het slachtoffer. Acute zorg voor het slachtoffer is er op de spoedeisende hulp van het Radboud UMC.

Sinds kort is er ook een chatfunctie waar slachtoffers in de avond en nacht anoniem kunnen chatten met speciaal getrainde hulpverleners. Het is voor slachtoffers moeilijk om na  seksueel geweld snel professionele hulp te zoeken. Een chatgesprek kan mogelijk deze drempel verlagen.

Voor meer informatie over het centrum seksueel geweld kijk op de website: www.centrumseksueelgeweld.nl

 

Voeg toe aan selectie