PrEP

In augustus 2019 is een landelijke pilot met het verstrekken van PrEP-zorg gestart. In deze pilot komen mannen die seks hebben met mannen (MSM) die een groot risico lopen op een infectie met hiv in aanmerking voor de hiv-preventiepil. GGD Gelderland-Midden neemt deel aan de pilot en verstrekt de pil en bijbehorende zorg. De pilot duurt 5 jaar. Via deze regeling kan een begin gemaakt worden met het voorkomen van nieuwe hiv-infecties.

Wat is PrEP?

PrEP is de afkorting voor Pre Expositie Profylaxe. Dat betekent medicatie om ziekte te voorkomen voordat je risico loopt. In dit geval is PrEP een pil die je slikt om hiv te voorkomen. Er zitten hiv-remmers in. 

Voor wie is PrEP?

PrEP kan iemand slikken die risico loopt op hiv. Er is meer kans op hiv bij:

 • Mannen die seks hebben met mannen (MSM)
 • Personen of sekspartners die komen uit een land waar hiv vaak voorkomt. Dit is vooral in Azië, Afrika, delen van Zuid en Midden-Amerika, Oost-Europa en Rusland.
 • Sekswerkers die seks hebben met mannen die (ook) seks hebben met mannen.

PrEP-zorg bij GGD Gelderland-Midden

Gebruik van PrEP vereist zorgvuldige begeleiding en periodieke monitoring. De zorg start met een intake en een consult na 1 maand PrEP gebruik en vervolgens iedere 3 maanden een vervolgconsult. De consulten bestaan uit een gesprek over veilige seks, testen op hiv, andere soa's en nierfunctie. Data worden verzameld en gemonitord door het RIVM.

In 2018 startten de eerste proeven met het verstrekken van PrEP bij GGD-Gelderland Midden. Door de opgezette structuur in 2018 kon in 2019 direct worden gestart met het verstrekken van de PrEP-zorg volgens de landelijke regeling. Niet iedereen is direct in zorg, de intakes worden zorgvuldig gepland. Sinds 2019 valt PrEPz zorg (gedurende de pilotperiode) onder de reguliere zorg van de GGD. In 2019 waren er ongeveer 90 mannen in zorg en 231 geregistreerde PrEP-consulten. 

PrEP is via de GGD beperkt beschikbaar. GGD’en zijn namelijk gebonden aan de eisen van het ministerie van VWS. De regeling geldt voor een pilotperiode van vijf jaar en is voor een beperkt aantal personen. In de regio Oost (Gelderland en Overijssel) geldt dat 931 mannen in zorg mogen worden genomen. Bij een gelijke verdeling is dat 186 mannen per GGD-regio. De verwachting is dan ook dat er nu en in de toekomst gewerkt zal worden met wachtlijsten.

Kwetsbare personen en PrEP

Door de lange wachtlijsten en het (mogelijk) beperkte aantal mannen dat kan worden gezien, is bij start een onderscheid gemaakt of iemand behoort tot de kwetsbare groep. Deze groep kreeg prioriteit in de PrEP-zorg. Tot de kwetsbare groep behoren: 

 • MSM jonger dan 25 jaar
 • Mannelijke sekswerkers
 • Transgender personen
 • MSM die recent (<5 jaar geleden) naar Nederland geëmigreerd zijn
 • MSM met een inkomen op of onder het niveau van het minimumloon
 • Onverzekerden
 • MSM waarbij de seksuele voorkeur bewust geheim is gehouden (in de kast zitten) voor de omgeving en/of huisarts, bijvoorbeeld vanwege hun religieuze of culturele achtergrond (indien reeds bekend bij het CSG)
 • MSM die evident moeite hebben grenzen aan te geven en te bewaken

Begin 2020 is deze prioritering losgelaten. 

 

 

 

Voeg toe aan selectie