Mannen die seks hebben met mannen (MSM)

In de afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan het bereiken van deze doelgroep. En met succes, want steeds meer MSM weten de weg naar de GGD te vinden. De GGD probeert om de MSM die ons nog niet vinden op locatie op te zoeken, bijvoorbeeld via onze online en offline outreachactiviteiten. In 2019 hebben we deze locaties 6 keer bezocht. Daarnaast zijn we wekelijks zichtbaar aanwezig op diverse online ontmoetingsplaatsen. We zien een toename van het percentage MSM-bezoekers (30% in 2014 vs 43,5% in 2019).

In de figuur is te zien dat de kenmerken van de MSM die ons spreekuur bezoeken redelijk stabiel zijn.Er is een toename van het aandeel jonge MSM in vergelijking met 2018. Het aandeel MSM vanuit een soa endemisch gebied is flink gedaald. 

 

Het vindpercentage bij MSM is 18,7% en daarmee iets lager dan in de gehele groep. Chlamydia is de meest voorkomende soa onder MSM. Gonorroe is een soa die met name onder MSM voorkomt. Er is een toename te zien ten opzichte van 2018 (van 7,9% naar 9,5%).

Het aantal gevonden hiv-infecties blijft stabiel onder MSM. Landelijk wordt toegewerkt naar 0 nieuwe hiv infecties. Onderdeel van dit streven is het verstrekken van PrEP aan MSM. Sinds 2018 heeft de GGD deze taak op zich genomen. Ook hebben GGD Gelderland-Zuid en GGD Gelderland-Midden in 2019 een subsidie toegewezen gekregen voor het project 'Gelderland naar 0'. In dit project ligt de focus op de samenwerking met huisartsen in het opsporen van HIV en het vinden van hotspots. 

 

Voeg toe aan selectie