Jongeren

Jongeren onder de 25 jaar lopen meer risico op een soa. Daarom zetten wij, als GGD, al jaren extra in op juist deze doelgroep. Dit doen we niet alleen met spreekuren, maar ook met voorlichtingsactiviteiten.

De coronacrisis maakt dat 2020 geen goed beeld geeft van deze doelgroep. We bekijken daarom de cijfers van 2018 tot en met 2020.

Jongeren op ons spreekuur

Alle mensen onder de 25 jaar horen tot de doelgroep ‘jongeren’. De laatste jaren hebben we geïnvesteerd in het bereiken van de (jonge) MSM doelgroep. Er lijkt een kleine stijging te zien gedurende de afgelopen 3 jaar.

Bij 24,5% van de jongeren werd in 2020 één of meerdere soa gevonden. In 2019 en 2018 was dit 21,5%.

Gevonden soa bij jongeren

Over het algemeen wordt bij jongeren meer Chlamydia gevonden dan in de gehele cliëntenpopulatie die bij de GGD getest wordt. We zien onder de jongeren, net als in onze gehele cliëntenpopulatie, een grote verschil in seksuele voorkeur. Chlamydia wordt het meest gevonden bij heteroseksuele jongeren. Gonorroe en Syfilis komt vooral voor bij MSM. 

Collectieve preventie

Voor de doelgroep jongeren zetten wij daarnaast ook in op collectieve preventie. We richten ons daarbij op de thema’s veilig vrijen, onbedoelde zwangerschap en seksuele grensoverschrijding. Hiervoor werken wij samen met zowel interne als externe partners. Binnen de GGD wordt veel samengewerkt met de jeugdgezondheidszorg en gezondheidsbevordering. Externe ketenpartners waar we veel mee samenwerken zijn bijvoorbeeld jongerenwerk, Moviera, MEE, COC en scholen. Gezamenlijk proberen we in beeld te houden wat het aanbod is voor deze doelgroep en wie welk stukje oppakt. De samenwerking hierin is essentieel, aangezien ieder maar beperkte middelen tot zijn beschikking heeft.

Seksuele vorming draagt bij aan een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling van jongeren. En aan de preventie van ongewenste zwangerschap, seksuele grensoverschrijding, soa/hiv en homonegatief gedrag. Dit leidt tot meer zelfbewuste, seksueel gezonde jongeren, en uiteindelijk ook minder schooluitval en een beter toekomstperspectief.

 

Advies, training, voorlichting

Vanuit de GGD geven wij advies en training aan de intermediairs van de jongeren. Wij gaan hierbij uit van een integrale en structurele aanpak, waarbij we starten bij wat een organisatie al doet. We helpen bij het zelf organiseren van seksuele vorming. Dit doen we door het geven van scholing in het praten over seksualiteit, specifieke (erkende) methoden of een specifiek thema. In de afgelopen drie jaar zijn 20 trainingen en workshops gegeven waar in totaal 414 professionals aan hebben deelgenomen. Daarnaast hebben we 36 organisaties geholpen bij het vormgeven van relationele en seksuele vorming binnen de organisatie. Alleen wanneer het echt nodig is nemen wij een stukje over en geven we zelf voorlichting aan de jongeren. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer de seksuele vorming net is opgestart, of wanneer specifieke kennis nodig is. Op deze manier zorgen we dat relationele en seksuele vorming structureel wordt vormgegeven. Daarnaast zorgt dit er voor dat er binnen de organisatie voor jongeren een aanspreekpunt is voor dit thema. Wel hebben we jaarlijks een aantal online campagnes gericht op jongeren. Om aandacht te vragen voor bijvoorbeeld condoomgebruik of wensen en grenzen, maar vooral om ze de weg te wijzen naar sense.info.

 

Voeg toe aan selectie