Impact corona

Het coronavirus heeft invloed gehad op de spreekuren seksuele gezondheid.

In de thermometer seksuele gezondheid is te zien wat de invloed is geweest op de bezoekers van onze spreekuren. Als gevolg van de coronacrisis is het spreekuur seksuele gezondheid een aantal maanden minder open gesteld. Hierbij is het landelijke draaiboek gevolgd, waarin de beperkingen in de centra seksuele gezondheid tijdens corona zijn beschreven.

Hoogste risicogroepen konden blijven komen.

De risicogroepen met het hoogste risico konden blijven komen. De volgende consulten zijn continue doorgegaan:

  • Mensen met urgente klachten
  • Behandelingen van soa
  • PrEP-zorg, voor mannen die seks hebben met mannen (MSM) die het hiv preventie middel PrEP gebruiken
    Nieuwe afspraken werden niet ingepland

In juni is gestart met het hervatten van alle activiteiten. Gefaseerd zijn spreekuren opengezet voor de andere risicogroepen. Zo zijn eerst de spreekuren voor gewaarschuwden, kwetsbare jongeren en intakes PrEP weer opgestart. Vanaf september 2020 zijn de spreekuren weer toegankelijk voor iedereen. Er zijn wel een aantal aanpassingen gemaakt. Daar waar mogelijk zijn fysieke consulten omgezet naar videoconsulten. Hoe dat in zijn werk gaat vindt u verderop in deze nieuwsbrief. 

 

Mensen hebben minder seksuele contacten

Naast dat het spreekuur minder opengesteld was, heerst landelijk het beeld dat er ook minder aanloop is naar de spreekuren. Waar er eerst lange wachttijden waren en mensen werden doorverwezen naar andere zorgverleners, is dat in 2020 niet het geval geweest. Ook in onze regio is dat het geval. Landelijk onderzoek laat zien dat mensen hier wisselende redenen voor geven. Sommigen geven coronagerelateerde redenen aan, bijvoorbeeld omdat ze dachten dat hulpverleners het te druk hadden, de soa poli dicht was of geen plek had. Maar we weten ook dat zowel single jongeren als single volwassenen minder seks hadden. Wanneer ze wel seks hadden, was dit vaker met een losse partner met wie ze vaker seks hadden (een seksbuddy). 

 

Effect maatregelen op verspreiding soa

Het is nog  niet bekend wat het effect is van de coronamaatregelen op de verspreiding van soa. Omdat mensen minder seksuele contacten hadden is er minder risico geweest op verspreiding. Maar, mensen hebben zich ook minder kunnen laten testen, wat het risico op verspreiding ook vergroot kan hebben.

 

Invloed van corona op de spreekuren in 2021

In 2020 hebben we, zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen, veel geïnvesteerd in online mogelijkheden. Hierdoor is het mogelijk om in 2021 (bijna) alle spreekuren door te laten gaan. Er zijn echter een aantal outreachlocaties, zoals de zorgzone en Steamworks, waar nog geen spreekuren plaats kunnen vinden. Deze groepen ontvangen waar mogelijk een alternatief.

Voeg toe aan selectie