Aantal consulten

In 2020 werden 1564 soaconsulten uitgevoerd. Bij 22,6% van onze bezoekers werd 1 of meerdere soa gevonden.

In 2020 zijn, als gevolg van de coronacrisis aanzienlijk minder consulten gedraaid dan andere jaren. Vanaf maart 2020 is het spreekuur voor de meeste doelgroepen dichtgezet. Hoe dit spreekuurbeleid er uit heeft gezien valt terug te lezen in een het artikel ‘Impact van corona op het spreekuurbeleid’ in deze nieuwsbrief. Alleen de groepen met het hoogste risico op een soa, en daarmee een grote kans op verspreiding, konden nog op het spreekuur komen. In de tabel hieronder is te zien dat het aantal consulten in die maanden lager was en het vindpercentage hoger. Vanaf de zomer zijn de spreekuren stapsgewijs weer open gezet. Deels door middel van videoconsulten.

Vanwege de extra screening op coronaklachten is het ook niet mogelijk geweest om online een afspraak in te plannen. Natuurlijk heeft de wijziging in het spreekuurbeleid ook invloed gehad om de verdeling van de risicogroepen. Het aandeel MSM is nog verder gestegen. Ook is het aandeel klachten en gewaarschuwden aanzienlijk groter dan andere jaren. Zij vallen allen in de hoog-risicogroepen die wel mochten komen. Opvallend is ook dat het aantal praktisch opgeleiden, mensen van wie de opleiding onbekend is en mensen afkomstig uit een soa endemisch land groter is dan voorgaande jaren.

Wat op de lange termijn het effect van de coronacrisis op verspreiding van soa is, is nog onduidelijk. Mensen hadden minder seksuele contacten, wat de kans op verspreiding kleiner maakt. Maar minder mensen hadden de mogelijkheid om zich laten testen of behandelen. Dit maakt de kans op verspreiding weer groter. Het is niet duidelijk welk effect het grootst is.

 

Voeg toe aan selectie