Aantal consulten

In 2019 werden 3238 soaconsulten uitgevoerd. Bij 19,7% van onze bezoekers werd 1 of meerdere soa gevonden.

Sinds 2015 geldt een financieringsplafond. We kunnen een maximaal aantal consulten uitvoeren. Hierdoor wordt de wachtlijst langer en kunnen we niet iedereen uit de risicogroep plaatsen. In 2019 is het voor bepaalde doelgroepen mogelijk geworden om online een afspraak te kunnen maken. Wanneer iemand bijvoorbeeld klachten heeft, wordt diegene nog wel doorverwezen naar het telefonische spreekuur om goed in te schatten op welke termijn iemand geplaatst moet kunnen worden. 

Het aandeel vrouwen is gedaald en het aandeel MSM is gestegen. Ook het aandeel jongeren is gestegen. Het aandeel mensen afkomstig uit een soa-endemisch land is gedaald. In 2018 was dit nog 17,6 % en in 2019 9,7%. 

 

Voeg toe aan selectie