Aantal consulten

In 2018 werden 3104 soaconsulten uitgevoerd. Bij 19,4% van onze bezoekers werd 1 of meerdere soa gevonden.

Sinds 2015 geldt een financieringsplafond. We kunnen een maximaal aantal consulten uitvoeren. Hierdoor wordt de wachtlijst langer en kunnen we niet iedereen uit de risicogroep plaatsen.

In 2018 hebben we 843 personen door moeten verwijzen naar andere hulpverleners, zoals de huisarts of particuliere soaspreekuren.

Voeg toe aan selectie